elektrické skútry elektrická kolaelektroservisčasté dotazydalší informacekontakty

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY

Elektrické skútry (elektro skútry) české značky společnosti HANSCRAFT s.r.o. dosahují optimálního výkonu, přiměřené účinnosti, průměrné spolehlivosti a hospodárnosti při svém provozu.
V systémech pohonu, řízení a bateriových proudových zdrojů energie jsou využívány již dříve známé technologie.
Více informací na www.hanscraft.com, a také zde.

Motorová brzda s rekuperací brzdné energie - součást základní výbavy elektrického skútru

Při tzv. "rekuperaci" (zpětném získání) brzdné energie je při brzdění a zpomalování rychlosti skútru (deceleraci) využíván motor elektrického skútru k výrobě elektrické energie, která může být i částečně vrácena zpět do baterie skútru, většinou je však v ŘJ přeměněna v tepelnou energii, vyzařovanou chladičem řídící jednotky do okolního prostředí. Aktivuje se automaticky po sepnutí libovolné brzdové páky nebo při snižování rychlosti skútru v režimu motorové brzdy.

Přínos rekuperace brzdné energie pro její další využití uložením v náboji trakční baterie je však u skútrů minimální - do 0,05% celkové spotřeby (zvláště z důvodu velké přeměny v tepelnou energii, malé hmotnosti zatíženého skútru a jeho malé provozní rychlosti), a je závislý na hmotnosti vozidla a jeho časové změně zpomalení rychlosti.
Je chybou věřit, že vlivem zapnuté takovéto "rekuperace" dojde při provozu elektrického skútru ke snížení provozních nákladů. Spíše naopak - dochází k systematickému ničení článků Li baterií (většinou nejvíce nabitých a nejslabších článků baterie) a k možnému tepelnému zničení spínacích prvků řídící jednotky, a to díky nedokonalému technickému řešení všech prvků rekuperace (generátor, řídící jednotka, baterie a její řízení).
Navíc v městském provozu se plně projeví její nevýhodnost při dojezdech mezi jednotlivými semafory v kolonách vozidel - není možnost využití volnoběžného pohybu (známého např. z vozidla Trabant) - skútr při ubrání "plynu" brzdí, což se projeví neplynulým pohybem skútru vpřed. Na jedné straně musí být energie do motoru dodávána, aby hned za pár vteřin byla zase přeměňována v teplo, které vyzařuje řídící jednotka skútru do okolí. Dochází tak naopak k nárůstu spotřeby elektrické energie skútru.


Rekuperace brzdné energie u elektrických skútrů ZQTD je dodávána z výroby zdarma již v základní výbavě elektrického skútru a je součástí SW a HW řídící jednotky a motoru, a většina prodejců skútrů neumí tuto nedokonalou tzv. "rekuperaci" (lépe ohřívač vzduchu) vypnout.
Způsob vypnutí tzv. rekuperace - správně motorové brzdy - naleznete např. někdy i na portálu uloz.to.

Řídící jednotka (regulátor, Controller)

Programovatelná čínská 8-mi bitová procesorová řídící jednotka čínských elektrických skútrů ZQTD českých značek provádí řízení spotřeby motoru, zajišťuje přeměnu stejnosměrného napětí baterie na střídavé pulzy napětí (pouze kladné - záporné pulzy nejsou vytvářeny, a proto v podstatě 3-fázový motor v každém okamžiku je napájen pouze 2 fázemi - dúsledkem je "cukání" motoru při poklesu napájecího napětí trakční baterie) pro pohon elektrického motoru skútru, omezuje a řídí proud protékající motorem skútru, řídí otáčky motoru skútru, aktivuje motorovou brzdu (někým označovaná jako rekuperace brzdné energie) a omezuje vybití baterie pod stanovenou mez, aby nedošlo ke zničení baterie jejím velkým vybitím.
Technicky patří mezi jednodušší výrobky a v žádném případě nepatří mezi světovou špičku - je srovnatelná s technickým řešením obdobných řídících jednotek, používaných např. v elektrických kolech, elektrických pračkách, vzduchotechnice, obráběcích strojích apod.. Po našem doplnění některých částí (chladič, konektory apod). je pro provoz ZQTD skútrů v českých podmínkách naprosto vyhovující.
U některých modelů elektrických skútrů je již z výroby vybavena funkcí tempomatu rychlosti s automatickou aktivací během jízdy (např. u modelu Sport Max) a dalšími funkcemi.
U všech modelů elektrických skútrů je již z výroby vybavena funkcí motorové brzdy ("rekuperací") s automatickou aktivací během jízdy a při zmáčknutí kterékoliv brzdové páčky a po překročení maximální rychlosti skútru při jízdě z kopce. Proto je zbytečné některým prodejcům za údajnou aktivaci této funkce něco platit. Aktivace "rekuperace" je provedena již při výrobě skútru v čínském výrobním závodě. Vypnutí z výroby aktivované "rekuperace" provádíme našim kupujícím a uživatelům ZQTD skútru na požádání zdarma.

Nabíječka akumulátoru LiFePO4 a AGM (Pb)

Pro nabíjení baterií LiFePO4 a AGM (Pb) jsou u elektrických skútrů ZQTD HANSCRAFT používány přenosné čínské impulzní nabíječky 48V/5A/3A/2A, které nabíjí baterie metodou "CCCV" tj. do cca 80-90% kapacity baterie je nabíjení prováděno konstantním proudem (CC) a zbývající část kapacity baterie (od 80-90% do 100%) je nabíjena konstantním napětím (CV). Po ukončení nabíjení baterie nabíječka automaticky přeruší nabíjení - při vyrovnání napětí baterie s max. nabíjecím napětím nabíječky a s poklesem nabíjecího proudu pod stanovenou mez.
Se skútry dodávané čínské pulzní nabíječky nejsou ani digitální, ani řízené mikroprocesorem (např. složitější nabíječka LiFePO4 baterie 48V/5A je řízena PVM regulátorem TL494CN). Mohou být používány pro nabíjení baterií pouze ve vnitřním prostředí, protože jejich konstrukce a krytí neumožňují jejich používání ve vnějším prostředí, kde v případě jejich použití mohou být životu nebezpečné (pracují s vysokým napětím).
Protože použité baterie ve skútrech HANSCRAFT mají malý paměťový efekt, je možné jejich dobíjení nabíječkou po každé jízdě s elektrickým skútrem (a to i po krátké jízdě). Délka nabíjení je přímo úměrná stavu vybití baterie a činí cca 1hod15min na 10 km ujetých elektrickým skútrem u LFP baterií a cca 2 hod na 10 ujetých km u AGM (Pb) baterií..
Používání rychlonabíječek k nabíjení baterií nedoporučujeme, a během záruční doby přímo zakazujeme - důvody viz časté dotazy.
V žádném případě však při nabíjení baterií nedochází v jejich závěru nabíjení k balancování (vyrovnávání) článků nabíjenou nabíječkou (jak tvrdí nebo tvrdili někteří prodejci těchto skútrů). Pokud dochází k cyklickému zapínání a vypínání nabíječky před ukončením nabíjení, pak to svědčí o přebíjení jednoho nebo více článků baterie, na kterých u LFP baterií vzrůstá napětí nad 3,90V, a tím dochází k odepínání celé nabíjené baterie pomocí systému BMS od nabíječky. Tento stav je velkou vadou a v podstatě ničí články nabíjené baterie, která musí být co možná nejdříve předána do servisu na opravu.

Vyjímatelný akumulátor z elektrického skútru

Všechny modely elektrických skútrů ZQTD (také české značky společnosti HANSCRAFT) jsou osazeny vyjímatelnými trakčními akumulátory elektrické energie, které jsou v přenosném obalu ve skútru uloženy v šachtě pod uzamykatelným sedadlem.
Výrobcem a dodavatelem LiFePO4 baterií do elektrických skútrů ZQTD je čínská firma Advanced Battery Technologies, Inc. (ABAT), která je výrobcem a distributorem i dobíjecích polymerových baterií Li-ion, výrobcem elektrických kol, skútrů a sportovních elektrických užitkových vozidel. Tato firma společně s další čínskou firmou Harbin Electric, Inc. (výrobcem elektrických motorů - průmyslových rotačních motorů, lineárních motorů a speciálních mikro-motorů) se podílejí na vývoji dalších druhů baterií, motorů a elektrických vozidel.
U dodávaných LiFePO4 baterií nebyly zjištěny pro EU platné certifikace CE a RoHS (i když někteří prodejci tyto pravděpodobně falešné certifikační značky na obalech akumulátorů používají), a pro použití v námi nabízených ZQTD skútrech byly a jsou schváleny v EU vydaným EEC protokolem - jako součást do EU dodaných čínských ZQTD elektrických skútrů.

Námi dodané baterie jsou vždy v souladu s českými zákony (např. č.297/2009 Sb. a vyhlášky č.170 ze dne 21.5.2010, a dalších) řádně označeny nominálním (=jmenovitým) napětím a nábojem (kapacitou) baterie. Všechny námi dodávané trakční baterie jsou z hlediska dotykového napětí (při použití i v nejhorším možném prostředí - za deště) životu bezpečné - na volně přístupných svorkách jejich výstupních a nabíjecích konektorů je nominální stejnosměrné napětí vždy nižší než 50Vss).

Ve skútrech použité AGM a LiFePO4 akumulátory vynikají v reálném provozu několika svými vlastnostmi, jako je schopnost dodávat výkon v průběhu téměř celé jízdy skútru. Nabíjení Pb AGM baterií je doporučeno provádět i po krátké jízdě skútru, nabíjení LiFePO4 baterií doporučujeme nabíjet až po jejich hlubším vybití, protože mají paměťový efekt - články baterie nelze srovnat jejich balancováním při nabíjení baterie. Pro jejich srovnávání musí být použito metody vybíjení článků na jejich minimální (nulový) náboj. Pro nabíjení lithiových akumulátorů je zakázáno v záruční době používat jakékoliv rychlonabíječky, a to z důvodu výrazného zkracování životnosti akumulátoru vlivem přebíjení a přehřívání některých článků baterie. Všechny námi dodávané akumulátory a jejich články jsou zdrojem bezpečného napětí, jsou nehořlavé a hermeticky uzavřené. Pro zvýšení jejich požární bezpečnosti je dovybavujeme účinnou ochranou proti možnému zkratu a zahoření.
Životnost AGM akumulátoru je maximálně do 200 nabíjecích cyklů, životnost Li akumulátoru je do 1000 nabíjecích cyklů.

Na základě našich ověřených víceletých zkušeností vyžadují Lithiové akumulátory zvláštní a pravidelnou uživatelskou péči, a to prostřednictvím servisní organizace, která je k takové péči o akumulátor technicky i odborně vybavena. Pokud péče o akumulátor bude uživatelem zanedbána, pak se snižuje životnost Li akumulátoru na dobu max. 3 let a 200 cyklů mezního hlubokého nabití a vybití.

Bateriová řídící jednotka BMS

Všechny lithiové baterie elektrických skútrů ZQTD jsou vybaveny řídícím systémem baterie - jednotkami BMS, které jsou umístěny uvnitř obalu baterie. Nejedná se o žádná složitá a už vůbec ne digitální a inteligentní elektrická zařízení. Tyto jednoduché elektronické jednotky (bez vzorkování měřených veličin) provádí v baterii následující funkce :
- Řídí nabíjení jednotlivých článků baterie a nedovolí jejich nabíjení nad stanovenou hodnotu (3,90V).
- Řídí vybíjení jednotlivých článků baterie a nedovolí jejich vybíjení pod stanovenou hodnotu (2,00V).
- Řídí a omezují maximální nabíjecí proud baterie (10A) v případě zkratu v baterii.
- Řídí a omezují maximální vybíjecí proud baterie (90A) v případě zkratu na elektrických zařízeních skútru - většinou dochází k destrukci obvodů BMS.
- Provádí regulaci nabíjení a vybíjení jednotlivých článků baterie.
- Při poklesu napětí na kterémkoliv článku baterie pod stanovenou hodnotu (2,00V - v důsledku jeho vybití nebo poklesu napětí při zatížení velkým odebíraným proudem) provede elektronické přerušení dodávky proudu do obvodů skútru (spínací MOSFET tranzistory).
V LiFePO4 bateriích ZQTD skútrů je použita jednoduchá neinteligentní čínská jednotka BMS, která je pro bezporuchové použití ve skútrech HANSCRAFT s úspěchem námi upravována.

Více informací o jednotkách BMS někteří naleznete také na našich informačních stránkách..

Motor elektrického skútru

Pohon elektrických skútrů ZQTD je zajištěn jejich pohonnou jednotkou - 3-fázovým řízeným střídavým (impulzním) elektrickým BLDC motorem o napětí 48V, který je zabudován přímo v zadním kole skútru. Výkon motoru je u jednotlivých modelů skútrů odlišný (u modelu Sport Max je použitý motor s nižším výkonem, naopak u modelu City Expert je použito motoru s vyšším výkonem).
BLDC motor je tvořen ručně navinutými cívkami s pólovými nástavci, které jsou součástí nepohyblivého statoru - celkový počet pólových nástavců je vysoký (podle modelu skútru 51ks nebo 54ks). Rotorem je vlastní oběžné kolo (z magneticky nevodivého materiálu - hliníku), které přes pneumatiku přenáší krouticí moment motoru přímo na vozovku, a proto je dosaženo cca 60% účinnosti motoru (oproti klasickému střídavému 3-fáz. motoru, protože BLDC motor je poháněn v každém okamžiku pouze 2 fázemi). Součástí rotoru je velký počet (46ks nebo 60ks) nalepených permanentních neodymových magnetů z vysoce magnetické slitiny. Vzduchová mezera mezi statorem a rotorem pro vytvoření silného magnetického pole je cca 0,5mm. V každém okamžiku je na 2 ze tří vinutí přiváděno napětí z baterie, které je v řídící jednotce (Controller, regulátor) pulzní šířkovou modulací (PWM) upraveno. Pro zajištění tvorby napájecích pullzů a jeho předávání do motoru ve správný a nejvhodnější časový interval jsou součástí statoru 3ks hallových sond, které zajišťují předávání informací řídící jednotce motoru, a to o poloze oběžných permanentních magnetů pro udržování optimálního elektromagnetického pole (pohonu) motoru. Uložení oběžné části motoru je pomocí 2ks jednořadých kuličkových ložisek, chráněných z vnější strany před vlhkostí gufery. Použitá kuličková ložiska jsou z obou stran opatřena plastovými (kovovými) kryty a namazána na celou dobu jejich omezené životnosti 500 provozních hodin. Motor je opatřen vodotěsnými hliníkovými bočními kryty, které jsou uchyceny sadou šroubů do rotoru motoru (kola).

Údržba motoru spočívá pouze v jeho pravidelném čištění - čištění kola a pneumatiky, a kontroly stavu a výměně ložisek kola (po ujetí cca 20tis. km). Součástí motoru (zadního kola) je i zadní hydraulická kotoučová nebo mechanická bubnová brzda.
Veškeré součásti motoru jsou obsluze nepřístupné, a proto také z hlediska obsluhy bezúdržbové.
Z důvodu rozdílné tepelné roztažnosti různých materiálů, použitých v motoru (Al, Fe, Cu, neodymové magnety) zásadně nedoporučujeme (pod ztrátou záruky na motor) používání motoru skútru při teplotách nižších než 5 st.C, kdy dochází k podstatným změnám parametrů motoru s neblahým vlivem na další prvky trakčního pohonu skútru (řídící jednotka, baterie skútru a její části).Obsažené štítky webu: elektrický skútr, elektro-skútr, elektrické skútry, elektro-skútry, elektrické kolo, elektrokolo, elektrická kola, elektrokola
Copyright © 2016 Všechna práva vyhrazena - www.burgla.cz